Historie

Geschiedenis van de Alikruikweg:
 • 1957:
 • Drooglegging Oostelijk Flevoland (54.000 ha.)
 • 1958:
 • Eerste graanoogst in Oostelijk Flevoland
 • 1959:
 • Werknaam van de weg is: Bittiumweg
 • 1960:
 • Cultuurschuren nr 14 & 16 worden gebouwd tbv de ontginning door de Rijksdienst IJsselmeer Polders
 • 21 juli 1961:
 • Publicatie van het voornemen tot uitgifte
 • Augustus 1962:
 • Prospectus uitgifte, waaronder eerste 14 bedrijven van de Bittiumweg
 • 3 September 1962:
 • Eerste pachters komen naar kamp Dronten voor nadere inlichtingen en het onder begeleide bezichtigen van de bedrijven.
 • Mei 1963:
 • De sollicitatiegesprekken van de pachters met de directie van de Rijksdienst IJsselmeer Polders
 • Juli 1963:
 • Toewijzing van de bedrijven
 • September 1963:
 • De pachters zetten voor het eerst de ploeg in eigen kavel.
 • 1 november 1963:
 • Uitgifte van de eerste 16 bedrijven aan de Bittiumweg
 • 1964:
 • Werknaam veranderd in Hydrobiaweg, het huisnummer is gelijk aan het kavelknummer
  Van genoemde 16 bedrijven worden de woningen en schuren gebouwd door NV Bouwonderneming Fokkens uit Naarden en opgeleverd.
 • Juli 1965:
 • Naamgeving van enkele bedrijven wordt goedgekeurd
 • 1966:
 • Uitgifte van de laatste 5 bedrijven aan de Hydrobiaweg.
 • Januari 1967:
 • De huidige nummering wordt door het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolder ingevoerd.
 • 1 oktober 1968:
 • Planning van rijksweg 22 van Huizen naar Kampen, achterop over de kavels aan de even kant van de weg.
 • 1971:
 • Naamswijziging van de weg tot Alikruikweg.
 • 2000:
 • Realisatie bouw Windpark Alikruikweg, 9 maal NM84/750 (ashoogte 70 mtr en rotordiameter 48 mtr) totaal 11,4MW.
 • 2006:
 • Bij alle woningen wordt de septictank vervangen door een IBA (Individueel Behandeling Afvalwater). Het waterschap Zuiderzeeland koopt, legt aan, beheert en onderhoud de IBA-systemen.
 • 2010:
 • Oprichting Agrarische Natuurvereeniging Rondom het Greppelveld
 • 2011:
 • Windmolens vervangen voor 6 maal Enercon E70 (ashoogte 70mtr en rotordiamater 71mtr), totaal 13,8MW
 • 2018:
 • Verbreding weg door betonstroken naast het asfalt.
 • 2020:
 • Aanleg glasvezel netwerk